SKLAD SLOSAFE

“dobrodelnost, ki nič ne stane!”

NameniTE del dohodnine

Sklad SLOSAFE je sklad nepovratnih sredstev, ki so namenjena za:

 • Nakup defibrilatorjev.
 • Nakup zaščitne opreme (prva pomoč, maske, razkužila, rokavice,..).
 • Nakup medicinskih pripomočkov ( CFA,.. ).
 • Izvedbo tečajev in pregledov (TPO, varstvo pri delu, požarna varnost,..).

Zakaj je ustanovljen sklad SLOSAFE?

 • Za varnejše bivalno okolje vas in vaših bližnjih.

Kako pridobiti nepovratna sredstva iz sklada SLOSAFE?

 • Za pridobitev sredstev kontaktirajte društvo na: info@drustvo-aed.si

Kdo lahko pridobi sredstva iz sklada SLOSFAE?

 • Vsi prebivalci Slovenije.

 Kdaj se pridobi sredstva?

 • Upravičenci sredstav praviloma prejmejo enkrat letno. Za več informacij nas prosim kontaktirajte.

Višina nepovratnih sredstev:

 • Višina nepovartnih sredstev se iz leta v leto spreminja. Društvo pa stremi k tem, da pridobi sredstva za vse upravičenece, ki potrebujejo defibrilator.

Pridobitev nepovratnih sredstev v 4 korakih:

 1. Društvo AED in upravičenec se dogovorita o poteku pridobivanja nepovratnih sredstev za upravičenca.
 2. Društvo AED upravičenca obvesti o višini prejetih nepovartnih sredstev.
 3. Upravičenec pošlje račun kot dokazilo za nakup defibirlatorja in/ali drugih pripomočkov za oživljanje. višini nepovratnih sredstev.
 4. Društvo AED nakaže nepovratna sredstva upravičencu.

Kaj, če naročnik prejme več sredstev, kot je vrednost računa/predračuna?

 • Naročnik lahko za to razliko dokupi dodatne artikle/storitve.

Kaj, če naročnik prejme manj sredstev, kot je vrednost računa/predračuna?

 • Manjkajoča sredstva Društvo AED pokrije iz naslova preteklih projektov.
 • Naročnik sam doplača razliko.
 • Znesek prejete subvencije naročnik porabi za nakup dostopnejše medicinske opreme ali dostopnejših storitev.

Kaj društvo naredi s presežki sredstev?

 • Presežki sredstev so namenjeni za štipendiranje otrok iz socialno šibkejših okolij.
 • Akcijo izvajamo v sodelovanju s CSD.

Kaj pridobi naročnik?

 • Prejme brezplačni defibrilator in tečaj uporabe naprave in oživljanja.
 • Prispeva k dodatni varnosti in pozitivnem odnosu lokalne skupnosti in zaposlenih.
 • Brezplačno drugo zdravniško mnenje.

”Z vami rešujemo življenja!”