SESTAVA DRUŠTVA

“dobrodelnost, ki nič ne stane!”

NameniTE del dohodnine

POSVETOVALNO TELO

  • doc. dr. ROBERT MARČUN, dr. med., specialist
  • DARJA POLAK JENKO, dr. med., specialistka interne medicine
  • MOJCA DOLHAR, dipl. m. s.

TAJNIŠTVO DRUŠTVA

Tajništvo: info@drustvo-aed.si

PREDSTAVNIKI

Vodja predstavnikov: Samo Oblak

Območni predstavnik: Irma Kunčič

“Z vami rešujemo življenja!”