SESTAVA DRUŠTVA

 

“Nameni del dohodnine in reši življenje!”

Nameni del dohodnine

Posvetovalno telo

·       prim. dr. ROBERT MARČUN, dr. med., specialist internist in pnevmolog

·       DARJA POLAK JENKO, dr. med., specialistka interne medicine

·       Dolhar Mojca, dipl. m. s.

Tajništvo društva

Tajništvo: info@drustvo-aed.si

Prostovoljci in člani društva

V društvu želimo pomagati mladim iz socialno šibkejših okolij. Nudimo jim delo, ter jim finančno pomagamo pri zaključevanju njihovih izobraževalnih procesov.